საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხებს შესახებ 14/02/2013დან

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

Categories Reserve Funds
Sender GYLA
Respondents (and status)
Date of Submission

11.03.2013

Status Closed
Attachments

110.111.112_1_2.pdf

REQUEST

111.2.pdf

REPLY

111.1.pdf

REPLY

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
21.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხებს შესახებ 14/02/2013დან The Administration of the President of Georgia

   111.2.pdf
   111.1.pdf

Fee / payment request, Complete information sent