საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

Categories Reports on Release of Public Information
Sender GYLA
Respondents (and status)
Date of Submission

20.05.2013

Status Pending
Attachments

220.pdf

REQUEST

220 pas.pdf

REPLY

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
24.05.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

   220 pas.pdf

Request for time extension