საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

Categories Reports on Release of Public Information
Sender GYLA
Respondents (and status)
Date of Submission

24.06.2013

Status Closed
Attachments

273.pdf

REQUEST

273 pas.pdf

REPLY

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
28.07.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ Municipal Board of Akhaltsikhe

   273 pas.pdf

Complete information sent