სამინისტროში შესული საჩივრების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • Properties
  • Request process4

Scroll the table horizontally to view full content

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
04.08.2016 საჯარო ინფორმაციის განმეორებით მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Environment and Natural Resources Protection

   6167.pdf

Complete information sent
20.07.2016 საჯარო ინფორმაციის განმეორებით მოთხოვნის თაობაზე

   განმეორებითი წერილი.JPG

01.06.2016 სამინისტროში შესული საჩივრების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განმეორებით

   საჩივრები_1 ივნისი 2016.pdf

31.05.2016 სამინისტროში შესული საჩივრების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Environment and Natural Resources Protection

   4078.pdf

Partial information sent