დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • Properties
  • Request process3

Scroll the table horizontally to view full content

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
03.06.2016 დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Economy and Sustainable Development

   zedamxedveloba..pdf

Complete information sent
20.05.2016 დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Economy and Sustainable Development

   10_dgiani vada.pdf

Request for time extension
18.05.2016 დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Economy and Sustainable Development

   pasuxi_ekonomikadan.pdf

Request for time extension, Complete information sent