გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბრძანების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

Categories Reports on Release of Public Information
Sender GA
Respondents (and status)
Date of Submission

27.05.2016

Status Closed
Attachments

27201.pdf

REQUEST

დანართი 1.pdf

REPLY

დანართი 2.pdf

REPLY

4434.pdf

REPLY

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
06.06.2016 გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბრძანების მოთხოვნის თაობაზე Ministry of Environment and Natural Resources Protection

   დანართი 1.pdf
   დანართი 2.pdf
   4434.pdf

Complete information sent