ადმინისტრაციული საჩივრის ზეპირის მოსმენის ოქმის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

Categories Reports on Release of Public Information
Sender GA
Respondents (and status)
Date of Submission

07.07.2016

Status Closed
Attachments

ოქმის ასლი_524_7 ივლისი 2016.pdf

REQUEST

ზეპირი_მოსმენის_ოქმი.pdf

REPLY

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
21.07.2016 ადმინისტრაციული საჩივრის ზეპირის მოსმენის ოქმის მოთხოვნის თაობაზე Chancellery of Government

   ზეპირი_მოსმენის_ოქმი.pdf

Complete information sent