25 ბრძანების გამოსაცემად წარმოებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ასლის მოწოდება

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
26.07.2016 25 ბრძანების გამოსაცემად წარმოებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ასლის მოწოდება Ministry of Economy and Sustainable Development

   Expropriation cases.zip
   08_4808.pdf

Partial information sent