ჯორჯიან მანგანეზისთვის ტყითსარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

 

  • Properties
  • Request process1

Scroll the table horizontally to view full content

Scroll the table horizontally to view full content

         
Date Title Author Files Type
04.08.2016 ჯორჯიან მანგანეზისთვის ტყითსარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ Ministry of Environment and Natural Resources Protection

   6166.pdf

Complete information sent