სიახლეები

ინფორმაცია საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების შესახებ

14.03.2014 ავტორი: TIG

"საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისსაზღვაო დეპარტამენტმა "საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
 საქართველოს
" მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების ასევე მათიმფლობელების შესახებ
ინფორმაცია
 მოიცავს გემების სახელებსგემის ტიპს ასევე მისამართს.დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 
შემდეგ ლინკზე:  


ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი