სიახლეები

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

10.02.2015 ავტორი: IDFI

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული საჯარო ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოს არ განუხორციელებია საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა, ასევე როგორც ირკვევა საშტატო ნუსხით  არ არის გათვალისწინებული აღმასრულებელი დირექტორის  მრჩევლის თანამდებობა.

სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ   მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია

 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები :

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი