სიახლეები

პარლამენტის წევრების ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმები (2012-2016)

06.10.2016 ავტორი: IDFIIDFI-მ საქართველოს პარლამენტიდან  გამოითხოვა ინფორმაცია პარლამენტის წევრებზე დროებით მფლობელობაში გადაცემულ სახელმწიფო ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების შესახებ.

პარლამენტის ინფორმაციით, 2012-2016 წლებში აპარატის ბალანსზე არსებული ავტომობილებით სარგებლობისას 34 დეპუტატის ავტომანქანაზე გამოიწერა სულ 63 ვიდეო ჯარიმა. ყველაზე მეტი - 27 ვიდეო ჯარიმა 2013 წელს გაფორმდა. სხვა წლების სტატისტიკა ასე გამოიყურება: 2012 – 18, 2014 - 8, 2015 - 7, 2016 (6 თვე) – 3 ჯარიმა.

2012-2016 წლებში ყველაზე მეტი (თითოეულს ოთხი) ვიდეო ჯარიმა ფიქსირდება დავით ონოფრიშვილისა და შალვა კიკნაველიძის  სარგებლობაში არსებულ ავტომობილებზე.  

3 ვიდეო ჯარიმა ფიქსირდება გუბაზ სანიკიძის, გოგი თოფაძის, ზურაბ ტყემალაძის, გიორგი ცაგარეიშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის, მანანა კობახიძისა და პაატა კიკნაველიძის  სარგებლობაში არსებულ ავტომობილებზე. პარლამენტის თავჯდომარის დავით უსუფაშვილის შემთხევაში - ორი ვიდეო ჯარიმა.

საქართველოს პარლამენტის აპარატის განმარტებით, ვიდეო ჯარიმის გადახდის ვალდებულება დაეკისრათ შესაბამისი ავტომობილების მძღოლებს და არა პარლამენტის აპარატს.


ბმულზე იხილეთ პარლამენტის აპარატიდან მიღებული დოკუმენტაცია.

IDFI-მ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვა ინფორმაცია 2012-2016 წლებში საპატრულო პოლიციის მიერ ავტომობილების მფლობელებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების შესახებ, მათ შორის სახელმწიფო უწყებების განკარგულებაში არსებულ, მინისტრების და მათი მოადგილეების დროებით მფლობელობაში გადაცემულ ავტომობილებზე განცალკევებით.

შინაგან საქმეთა სამინიტროს ცნობით, 2012 წლიდან ავტომობილების მფლობელებზე გამოწერილი ვიდეო ჯარიმების საერთო ოდენობა ყოველწლიურად მატულობს:

  • 2012 წელი-140,432 საჯარიმო ქვითარი
  • 2013 წელი - 256,391 საჯარიმო ქვითარი
  • 2014 წელი -275,953  საჯარიმო ქვითარი
  • 2015 წელი – 294,558 საჯარიმო ქვითარი 
  • 2016 წლის პირველ ექვს თვეში - 161,960 ვიდეო ჯარიმა

სამწუხაროდ, სამინისტროს მიერ ვერ იქნა მოწოდებული მონაცემები საჯარო დაწესებულების ბალანსზე, მინისტრების და მათი მოადგილეების სარგებლობაში არსებულ სახელმწიფო ავტომობილებზე გამოწერილი ვიდეო ჯარიმების შესახებ.

ბმულზე იხილეთ შსს-დან მიღებული დოკუმენტაცია. 


ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი