საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0