საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 150 2   7 106
საქართველოს პროკურატურა 0 133   4 17 66
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 115 1 10 13 48
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 86     9 62
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 80     9 53
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 79   2 11 50
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 79     9 45
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 76       63
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 43
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 56     3 42
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 52   1 13 31
დმანისის გამგეობა 0 52       49
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 50   2 4 26
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 49     9 19
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 47     5 17
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 45     6 27
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 42   1 7 25
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
ხაშურის გამგეობა 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
გორის გამგეობა 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
კასპის გამგეობა 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ქარელის გამგეობა 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
ქედის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
თელავის გამგეობა 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
დაცვის პოლიცია 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
იუსტიციის სახლი 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
კასპის საკრებულო 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
მესტიის საკრებულო 0        
ონის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი