სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები48
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

48

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო GYLA 04.04.2016 04.04.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სატყეო მიწების პრივატიზების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო GA 26.11.2015 26.11.2015 7 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის არსებული მიმოწერა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 32

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 10

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 3

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 2

  უარი

 • 2

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა