სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები50
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

50

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო GYLA 21.02.2017 21.02.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო GYLA 01.03.2017 01.03.2017 1 day სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო GYLA 04.04.2016 04.04.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სატყეო მიწების პრივატიზების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო GA 26.11.2015 26.11.2015 7 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის არსებული მიმოწერა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 34

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 10

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 3

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 2

  უარი

 • 2

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა