ფოთის საკრებულო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები15
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

15

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ფოთის საკრებულო GYLA 24.01.2017 24.01.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
ქ. ფოთის საკრებულოს 2013 წლის პრემიები ფოთის საკრებულო IDFI 21.03.2014 11.04.2014 13 days სრულყოფილი ინფორმაცია  
ქ. ფოთის საკრებულოს სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე ფოთის საკრებულო IDFI 21.03.2014 01.01.1970 უპასუხო
ქ. ფოთის საკრებულოს მიერ გატარებული ღონისძიებები გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად ფოთის საკრებულო IDFI 21.03.2014 01.01.1970 უპასუხო
ქ. ფოთის საკრებულოს თანამშრომლებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობა ფოთის საკრებულო IDFI 21.03.2014 01.01.1970 უპასუხო

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 8

  უპასუხო

 • 7

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა