საქართველოს მთავრობის კანცელარია


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები288
 • მიმდინარე მოთხოვნები2

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

288

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ქსანი-სტეფანწმინდის 500 კვ ეგხ-ს მშენებლობის შესახებ განხილული განკარგულების პროექტთან დაკავშირებული მასალების მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია GA 18.08.2016 18.08.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
ადმინისტრაციული საჩივრის ზეპირის მოსმენის ოქმის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია GA 21.07.2016 21.07.2016 14 days სრულყოფილი ინფორმაცია
მთავრობის N1241 და N1244 განკარგულებების გამოცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია GA 22.07.2016 22.07.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
მთავრობის განკარგულებების პროექტებზე მსჯელობისას განხილული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია GA 08.06.2016 08.06.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
მთავრობის განკარგულებების პროექტებზე მსჯელობისას განხილული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია GA 03.06.2016 03.06.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  

მიღებული მოთხოვნები

 • 232

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 25

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 8

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 3

  უარი

 • 2

  უპასუხო

 • 1

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა