ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები25
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

25

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო GYLA 10.04.2017 10.04.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო GYLA 05.04.2016 05.04.2016 11 days სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაცია - მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტების შესახებ (ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან) ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო GYLA 19.05.2014 29.05.2014 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "ქუთაისის საქალაქო სასამართლოდან"ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2013 წლის 17 მაისის განჩინების ასლის გადმოცემის შესახებ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო GYLA 24.02.2014 04.03.2014 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან" 2012 წლის 1-ლი მაისიდან სზაკის მე-3 თავისა და "პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისიწნებული საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების შესახებ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო GYLA 31.10.2013 14.11.2013 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 10

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 3

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო