ფოთის საქალაქო სასამართლო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები10
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

10

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ფოთის საქალაქო სასამართლო GYLA 15.02.2017 15.02.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "ფოთის საქალაქო სასამართლოდან" 2012 წლის 1-ლი მაისიდან სზაკის მე-3 თავისა და "პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისიწნებული საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების შესახებ ფოთის საქალაქო სასამართლო GYLA 31.10.2013 06.11.2013 3 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს უძრავი ქონება (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს ღონისძიებები (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს პროექტები (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 7

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 3

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო