ფოთის საქალაქო სასამართლო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები9
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

9

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "ფოთის საქალაქო სასამართლოდან" 2012 წლის 1-ლი მაისიდან სზაკის მე-3 თავისა და "პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისიწნებული საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების შესახებ ფოთის საქალაქო სასამართლო GYLA 31.10.2013 06.11.2013 3 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს უძრავი ქონება (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს ღონისძიებები (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს პროექტები (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფოთის საქალაქო სასამართლოს ვებ გვერდის ხარჯი (I-II კვარტალი) ფოთის საქალაქო სასამართლო IDFI 31.10.2011 03.12.2011 2 days ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 6

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 3

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო