ქუთაისის საქალაქო სასამართლო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები16
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

16

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო GYLA 08.02.2017 08.02.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო GYLA 10.02.2017 10.02.2017 ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო GYLA 11.04.2016 11.04.2016 11 days უარი  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო GYLA 11.04.2016 11.04.2016 12 days სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "ქუთაისის საქალაქო სასამართლოდან" 2012 წლის 1-ლი მაისიდან სზაკის მე-3 თავისა და "პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისიწნებული საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო GYLA 31.10.2013 08.11.2013 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 11

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 3

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უარი

 • 1

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  უპასუხო