საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები78
 • მიმდინარე მოთხოვნები14

2 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

78

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 05.04.2017 05.04.2017 3 days ნაწილობრივი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 25.04.2016 25.04.2016 1 day სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 27.01.2017 27.01.2017 3 days ნაწილობრივი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 27.03.2017 27.03.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 07.03.2017 07.03.2017 უარი

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

14

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიპლომები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუდიტორული შემოწმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე დაკისრებული დისციპლინური პასუხისმგებლობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014

მიღებული მოთხოვნები

 • 40

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 18

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 18

  უპასუხო

 • 6

  უარი

 • 1

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა