საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები68
 • მიმდინარე მოთხოვნები14

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

68

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 11.04.2016 11.04.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 24.02.2016 24.02.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 22.04.2015 22.04.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 21.05.2015 21.05.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 22.04.2015 22.04.2015 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

14

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიპლომები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუდიტორული შემოწმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აუდიტის რეკომენდაციების შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე დაკისრებული დისციპლინური პასუხისმგებლობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო IDFI 27.01.2014

მიღებული მოთხოვნები

 • 38

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 16

  უპასუხო

 • 15

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 3

  უარი

 • 1

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა