საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები37
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

37

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
სასაზღვრო პოლიციაში შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია IDFI 07.11.2014 12.12.2014 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
ელექტრონული მიმოწერა სასაზღვრო პოლიციაში საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია IDFI 07.11.2014 12.12.2014 2 კვირაზე მეტი უარი  
სასაზღვრო პოლიციაში 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია IDFI 07.11.2014 12.12.2014 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია  
მრჩევლების სამუშაოს აღწერილობა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა სასაზღვრო პოლიციაში საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია IDFI 07.11.2014 12.12.2014 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სასაზღვრო პოლიციას ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები და CV-ები საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია IDFI 07.11.2014 11.12.2014 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 27

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 8

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო