საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი


  • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები0
  • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები