სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა)


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები27
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

27

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინიდან 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) IDFI 26.08.2015 26.08.2015 9 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 10

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 7

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო