საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები44
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

44

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა 205 წელს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურიდან განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის ელექტრონული მიმოწერა საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური IDFI 14.02.2014 14.02.2014 1 day უპასუხო

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 27

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 5

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა