სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები22
 • მიმდინარე მოთხოვნები1

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

22

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი GYLA 28.05.2015 28.05.2015 13 days სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაცია - თანამშრომელთა შესახებ სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი GYLA 12.11.2014 17.11.2014 3 days უარი
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტიდან 2013წლის აპრილის მდგომარეობით სასჯელაღსრულების დაწესებულება დატოვებული პატიმრების რაოდენობის შესახებ სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი GYLA 30.04.2013 17.05.2013 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისგან თავისუფლებააღკვეთილ პირთა რაოდენობის შესახებ 2006-2012 წლების მიხედვით სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი GYLA 27.03.2013 26.04.2013 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საკუთარი განცხადების საფუძველზე განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი IDFI 18.02.2013 07.03.2013 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

1

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

მიღებული მოთხოვნები

 • 11

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 10

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო