სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები30
 • მიმდინარე მოთხოვნები1

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

30

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ჩანაცვლებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება და კომპიუტერული ტექნიკა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი IDFI 18.09.2015 18.09.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი IDFI 18.09.2015 18.09.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი IDFI 18.09.2015 18.09.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის შესყიდვს გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი IDFI 18.09.2015 18.09.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯები სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი IDFI 18.09.2015 18.09.2015 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

1

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

მიღებული მოთხოვნები

 • 20

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 10

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო