არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები21
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

21

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ 2015 წლის სამართლებრივი აქტები არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 19

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო