სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები52
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

52

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი GYLA 10.05.2016 10.05.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს შორის არსებული მიმოწერა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი IDFI 18.08.2015 18.08.2015 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი IDFI 18.08.2015 18.08.2015 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი IDFI 18.08.2015 18.08.2015 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი IDFI 18.08.2015 18.08.2015 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 34

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 8

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო