საჯარო სამსახურის ბიურო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები60
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

60

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით საჯარო სამსახურის ბიურო GYLA 28.03.2016 28.03.2016 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს შორის მიმოწერა საჯარო სამსახურის ბიურო IDFI 17.08.2015 17.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები საჯარო სამსახურის ბიურო IDFI 17.08.2015 17.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს საჯარო სამსახურის ბიუროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება საჯარო სამსახურის ბიურო IDFI 17.08.2015 17.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო სამსახურის ბიუროში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საჯარო სამსახურის ბიურო IDFI 17.08.2015 17.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 43

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 6

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო