სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები29
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

29

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს შორის მიმოწერა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო IDFI 17.08.2015 17.08.2015 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს შტატგარაშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 2015 წელს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო IDFI 20.08.2015 20.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა ოდენობა 2015 წელს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო IDFI 20.08.2015 20.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო IDFI 20.08.2015 20.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო IDFI 20.08.2015 20.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 25

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 4

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო