საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები19
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

19

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
2015 წელს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 17

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 2

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო