ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი


  • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები10
  • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

10

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საგამოძიებო დეპარტამენტის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ანგარიშები ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი IDFI 24.05.2011 27.06.2011 3 days  
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საგამოძიებო დეპარტამენტის დაფინანსებული ღონისძიებები ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი IDFI 24.05.2011 27.06.2011 3 days  
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საგამოძიებო დეპარტამენტის სახელმწიფო პროექტები და პროგრამები ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი IDFI 24.05.2011 27.06.2011 3 days  
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საგამოძიებო დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვები და ტენდერები ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი IDFI 24.05.2011 27.06.2011 3 days  
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - საგამოძიებო დეპარტამენტის საკომუნიკაციო ხარჯები ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი IDFI 24.05.2011 27.06.2011 3 days  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები