სოციალური მომსახურების სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები38
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

38

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით სოციალური მომსახურების სააგენტო GYLA 23.03.2016 23.03.2016 8 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 2015 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს სოციალური მომსახურების სააგენტო IDFI 21.08.2015 21.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 30

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 2

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო