სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები26
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

26

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს რეესტრის აღწერა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო IDFI 27.03.2012 28.03.2012 1 day სრულყოფილი ინფორმაცია
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი) სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო IDFI 15.09.2011 05.10.2011 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ვებ გვერდის ხარჯი (მეორე კვარტალი) სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო IDFI 15.09.2011 05.10.2011 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საჯარო რეესტრი (მეორე კვარტალი) სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო IDFI 15.09.2011 05.10.2011 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები (მეორე კვარტალი) სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო IDFI 15.09.2011 05.10.2011 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 9

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 5

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო