ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები36
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

36

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურის ელექტრონული მიმოწერა ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური IDFI 24.02.2015 12.11.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურში 2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურება ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური IDFI 07.11.2014 12.11.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურში დასაქმებული შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა და ინფორმაცია ქვოტით გათვალისწინებული რაოდენობის შესახებ ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური IDFI 07.11.2014 12.11.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურში მრჩევლების სამუშაოს აღწერილობა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური IDFI 07.11.2014 12.11.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ სამართლებრივი აქტები და CV-ები ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური IDFI 07.11.2014 12.11.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 22

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 3

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 3

  უპასუხო

 • 1

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა