განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები83
 • მიმდინარე მოთხოვნები4

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

83

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 07.06.2017 07.06.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 02.02.2017 02.02.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 28.11.2016 28.11.2016 5 days ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 12.01.2017 01.01.1970 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 21.03.2016 21.03.2016 6 days ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

4

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი
2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IDFI 10.08.2015
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების შესახებ 2012წლის 1 ოქტომბრიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 13.05.2013
საჯარო ინფორმაცია სკოლის დირექტორების დანიშვნასთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო TIG 17.02.2014
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა კონკურსის წესით თანამშრომელთა დანიშვნის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო TIG 06.02.2014

მიღებული მოთხოვნები

 • 52

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 16

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 5

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 4

  უარი

 • 1

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  განმარტების თხოვნა

დაქვემდებარებული დაწესებულებები