განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები79
 • მიმდინარე მოთხოვნები4

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

79

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 21.03.2016 21.03.2016 6 days ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
2015 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IDFI 10.08.2015 10.08.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს მიმოწერის ასლები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IDFI 10.08.2015 10.08.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IDFI 10.08.2015 10.08.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IDFI 10.08.2015 10.08.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

4

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი
2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IDFI 10.08.2015
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების შესახებ 2012წლის 1 ოქტომბრიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 13.05.2013
საჯარო ინფორმაცია სკოლის დირექტორების დანიშვნასთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო TIG 17.02.2014
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა კონკურსის წესით თანამშრომელთა დანიშვნის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო TIG 06.02.2014

მიღებული მოთხოვნები

 • 49

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 16

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 4

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 4

  უარი

 • 1

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  განმარტების თხოვნა

დაქვემდებარებული დაწესებულებები