შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები59
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

59

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი IDFI 24.08.2015 24.08.2015 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი IDFI 24.08.2015 24.08.2015 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი IDFI 24.08.2015 24.08.2015 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი IDFI 24.08.2015 24.08.2015 7 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი IDFI 24.08.2015 24.08.2015 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 44

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 6

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო