მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები38
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

38

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიდან 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days სრულყოფილი ინფორმაცია
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის დირექტორის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი IDFI 25.08.2015 25.08.2015 8 days ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 30

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო