შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები25
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

25

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
რუსთაველის თეატრის შენობის რესტავრაცია შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი IDFI 10.11.2011 12.12.2011 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი) შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი IDFI 15.09.2011 06.10.2011 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის ვებ-გვერდის ხარჯები (მეორე კვარტალი) შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი IDFI 15.09.2011 06.10.2011 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის საჯარო რეესტრი (მეორე კვარტალი) შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი IDFI 15.09.2011 06.10.2011 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის მიერ გაცემული ანაგრიშები (მეორე კვარტალი) შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი IDFI 15.09.2011 06.10.2011 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 9

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 5

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო