დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები83
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

83

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
2015 წელს სახელმწიფო მინისტრის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი IDFI 05.08.2015 05.08.2015 6 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
2015 წელს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამტების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი IDFI 05.08.2015 05.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიები და სახელფასო დანამატები დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი IDFI 05.08.2015 05.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომითი ანაზღაურება 2015 წელს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი IDFI 05.08.2015 05.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში დასაქმებული შტატგარეშე მოასამსახურეთა რაოდენობა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი IDFI 05.08.2015 05.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 44

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 12

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 2

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო