ფოთის მერია


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები50
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

50

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ფოთის მერია GYLA 07.07.2016 07.07.2016 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ფოთის მერია GYLA 20.01.2017 20.01.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
ქ. ფოთის მერიის სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე ფოთის მერია IDFI 21.03.2014 01.01.1970 უპასუხო
ქ. ფოთის მერიის ბიუჯეტი ფოთის მერია IDFI 21.03.2014 26.03.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ქ. ფოთის მერიის აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა ფოთის მერია IDFI 21.03.2014 26.03.2014 2 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 45

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 2

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა