ბაღდათის გამგეობა


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები30
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

30

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ბაღდათის გამგეობიდან მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები ბაღდათის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ბაღდათის გამგეობის წარმომადგელობითი ხარჯები ბაღდათის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
ბაღდათის გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ბაღდათის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ბაღდათის გამგეობის მიერ გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია ბაღდათის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე ბაღდათის გამგეობა IDFI 20.03.2014 01.01.1970 უპასუხო

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 17

  უპასუხო

 • 7

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 6

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა