თერჯოლის გამგეობა


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები23
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

23

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
თერჯოლის გამგეობის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები თერჯოლის გამგეობა IDFI 26.08.2015 26.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
თერჯოლის გამგეობის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები თერჯოლის გამგეობა IDFI 26.08.2015 26.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
თერჯოლის მუნიციპალიტეტიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თერჯოლის გამგეობა IDFI 26.08.2015 26.08.2015 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია
თერჯოლის გამგეობიდან მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები თერჯოლის გამგეობა IDFI 26.08.2015 26.08.2015 5 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ხარჯები თერჯოლის გამგეობა IDFI 26.08.2015 26.08.2015 5 days ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 15

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 7

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა