საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები74
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

74

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაში მიღებული და გათავისუფლებული თანამშრომლები (2012-2015 წლები) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 04.03.2015 16.03.2015 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ეროვნული კომუნიკაციების კომისიის საშტატო და არასაშტატო ნუსხა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 04.02.2013 12.03.2013 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 07.11.2014 08.12.2014 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები და CV-ები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 07.11.2014 08.12.2014 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის ელექტრონული მიმოწერა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 07.11.2014 08.12.2014 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 50

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 11

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 2

  უარი

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  უპასუხო