საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები75
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

75

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია GYLA 20.10.2016 20.10.2016 13 days ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა  
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაში მიღებული და გათავისუფლებული თანამშრომლები (2012-2015 წლები) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 04.03.2015 16.03.2015 7 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ეროვნული კომუნიკაციების კომისიის საშტატო და არასაშტატო ნუსხა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 04.02.2013 12.03.2013 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 07.11.2014 08.12.2014 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები და CV-ები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია IDFI 07.11.2014 08.12.2014 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 50

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 11

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 2

  უარი

 • 1

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  უპასუხო