საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები67
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

67

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის 2015 წლის სამართლებრივი აქტები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური IDFI 24.08.2015 24.08.2015 6 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 44

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 10

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა