ბორჯომის გამგეობა


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები35
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

35

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ბორჯომის გამგეობიდან მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები ბორჯომის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით ბორჯომის გამგეობის მიმოწერა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ბორჯომის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
ბორჯომის გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ბორჯომის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days ნაწილობრივი ინფორმაცია
ბორჯომის გამგეობის მიერ შესყიდული ავტომობილები ბორჯომის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ბორჯომის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები ბორჯომის გამგეობა IDFI 02.09.2015 02.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 22

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 8

  უპასუხო

 • 5

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა