საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
ქობულეთის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
ხულოს გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ქედის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
გორის გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
ქარელის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
დმანისის გამგეობა 0 52       49
ხონის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
საგარეჯოს გამგეობა 0        
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
ონის გამგეობა 0        
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ხობის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
თელავის გამგეობა 0        
ადიგენის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
ყვარლის გამგეობა 0        
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
მცხეთის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
ახალგორის გამგეობა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
ონის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
იუსტიციის სახლი 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ბაღდათის გამგეობა 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
ტყიბულის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი