საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ხულოს გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
გორის გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
წალკის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
დმანისის გამგეობა 0 52       49
გარდაბნის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
აბაშის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
წალენჯიხის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ყაზბეგის გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
ადიგენის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
ყვარლის გამგეობა 0        
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
სიღნაღის გამგეობა 0        
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
საგარეჯოს გამგეობა 0        
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
თელავის გამგეობა 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
ახალგორის გამგეობა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
ონის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
იუსტიციის სახლი 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ბაღდათის გამგეობა 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
ჭიათურის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი