საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
გორის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
სენაკის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
დმანისის გამგეობა 0 52       49
გარდაბნის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
აბაშის გამგეობა 0        
თელავის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
სიღნაღის გამგეობა 0        
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ადიგენის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
შუახევის გამგეობა 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ონის საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ბაღდათის გამგეობა 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
იუსტიციის სახლი 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
სამტრედიის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი