საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 102 1 6 8 46
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
საქართველოს პროკურატურა 0 122   3 16 62
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 58 1 2 11 27
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 51   2 10 32
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 79   2 11 50
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 50   2 4 26
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 42   1 7 25
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 52   1 8 33
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
შუახევის გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
გორის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ქარელის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
ბოლნისის გამგეობა 0        
დმანისის გამგეობა 0 52       49
მარნეულის გამგეობა 0 37     4 23
ქობულეთის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ცაგერის გამგეობა 0        
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
სიღნაღის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
ახალციხის გამგეობა 0 50     4 35
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
თიანეთის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
თელავის გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ყაზბეგის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 45     6 27
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 87     6 54
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 44     5 17
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 46     8 18
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 61     6 43
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
წალკის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
ონის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 56     3 42
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ბაღდათის გამგეობა 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
იუსტიციის სახლი 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 150 2   7 106
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 76       63
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 86     9 62
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 80     9 53
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 79     9 45
სამტრედიის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი