საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს პროკურატურა 0 130   4 16 65
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 52   1 13 31
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 114 1 10 13 48
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 79   2 11 50
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 47     9 18
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 86     9 62
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 79     9 45
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 80     9 53
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 42   1 7 25
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 150 2   7 106
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 45     6 27
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 43
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 46     5 17
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 50   2 4 26
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 56     3 42
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
დაცვის პოლიცია 0        
ონის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
გორის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
დმანისის გამგეობა 0 52       49
მარნეულის გამგეობა 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 76       63
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
ხობის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
წალკის საკრებულო 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თელავის გამგეობა 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
იუსტიციის სახლი 0        
თიანეთის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი