საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
ონის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
გორის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
დმანისის გამგეობა 0 52       49
მარნეულის გამგეობა 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ხობის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
წალკის საკრებულო 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თელავის გამგეობა 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
იუსტიციის სახლი 0        
თიანეთის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი