საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
დმანისის გამგეობა 0 52       49
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
კასპის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
გორის გამგეობა 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
მარნეულის საკრებულო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
წალკის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ხულოს გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
დაცვის პოლიცია 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
წალკის საკრებულო 0        
ხონის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
მესტიის გამგეობა 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
იუსტიციის სახლი 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
მესტიის საკრებულო 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
ონის საკრებულო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
თელავის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი