საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 150 2   7 106
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 76       63
საქართველოს პროკურატურა 0 122   3 16 62
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 86     9 62
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 87     6 54
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 80     9 53
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 79   2 11 50
დმანისის გამგეობა 0 52       49
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 102 1 6 8 46
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 79     9 45
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 61     6 43
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 56     3 42
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
ახალციხის გამგეობა 0 50     4 35
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 52   1 8 33
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 51   2 10 32
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 58 1 2 11 27
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 45     6 27
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 50   2 4 26
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 42   1 7 25
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
მარნეულის გამგეობა 0 37     4 23
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 46     8 18
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 44     5 17
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
ლენტეხის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
წალკის გამგეობა 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
კასპის გამგეობა 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
ქარელის გამგეობა 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
გორის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
ქობულეთის გამგეობა 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
დაცვის პოლიცია 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
თელავის გამგეობა 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
კასპის საკრებულო 0        
ონის გამგეობა 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
ხობის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
იუსტიციის სახლი 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
ონის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი