საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
დმანისის გამგეობა 0 52       49
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
თერჯოლის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
ქარელის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
გორის გამგეობა 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
ადიგენის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
მარნეულის საკრებულო 0        
წალკის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ხულოს გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
კასპის საკრებულო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
დაცვის პოლიცია 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
წალკის საკრებულო 0        
ხონის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
მესტიის გამგეობა 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
იუსტიციის სახლი 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
მესტიის საკრებულო 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
ონის საკრებულო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
თელავის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი